OSUSZANIE WILGOCI BUDOWLANEJ

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
osuszanie ścian i podłóg
osuszanie wilgoci budowlanej
osuszanie dachów i stropodachów
osuszanie warstw izolacyjnych
osuszanie wylewek

Często na skutek awarii instalacji wodnej ,kanalizacyjne czy też grzewczej w pomieszczeniach zalaniu ulegają  ściany sufity jak i również warstwy izolacji znajdujące się pod posadzką. W skutek tego typu awarii woda i wilgoć wnikają w głąb posadzki aż do jej warstw izolacyjnych np. styropianu, wełny tworząc niebezpieczeństwo grzyba i pleśni, a nawet do uszkodzenia materiału budowlanego co może przynieść nieodwracalne skutki.

W takiej sytuacji niezbędne jest zastosowanie specjalistycznej metody osuszania warstw izolacyjnych jaką jest osuszanie podposadzkowe, która wymaga użycia profesjonalnego sprzętu.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

Polega na odessaniu wody i wilgoci będącej pod posadzką, oraz doprowadzenie budynku do normalnych warunków pracy.

Wyróżniamy dwie metody osuszania warstw izolacyjnych:

  1. Osuszanie w metodzie podciśnieniowej – woda oraz wilgotne powietrze jest odsysane z warstwy izolacyjnej znajdującej się pod posadzką. Suche powietrze wlatuje szczeliną dylatacyjną znajdującą się między ścianą, a posadzką następnie pod posadzką ulega zawilgoceniu i jest odsysane razem z resztkami wody przez otwory wykonane w posadzce.
  2. Osuszanie w metodzie osuszania nadciśnieniem – cały proces przebiega w odwrotnym kierunku. Polega na wtłaczaniu pod posadzkę suchego powietrza przez odpowiednie otwory, dzięki czemu wtłaczane pod posadzkę suche powietrze nasyca się wilgocią i jest pchane w stronę dylatacji znajdującej się na łączeniu posadzki i ściany, przez którą wydostaje się na zewnątrz posadzki do pomieszczenia
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

Proces ten polega na równomiernym powierzchniowym ogrzewaniu a zarazem osuszaniu ścian w nowo powstających budynkach lub w przypadku usuwania szkód zalewowych. Szczególnie w przypadku grubych murów osuszanie trwa szybciej w porównaniu z klasycznymi metodami. W trackie pracy urządzenia  nie powodują powstawania żadnego zapachu dlatego mogą być stosowane także w warunkach zamieszkania. Osuszanie dużych powierzchni możliwe jest po jednoczesnym zastosowaniu do trzech płyt grzewczych. Oprócz osuszania budowlanego lub osuszania murów po szkodach powodziowych, może być także wykorzystywany do bezzapachowego i bezhałasowego ogrzewania wnętrz.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
Mechanizmy transportu wilgoci w materiałach budowlanych

Płyty podczerwieni powinny być stosowane w przypadku materiałów o wysokiej porowatości i dobrze wykształconej sieci kapilar. Takimi materiałami są na przykład cegła lub niektóre kamienie naturalne. W przypadku silnie zagęszczonych materiałów ściennych o zamkniętej strukturze lub materiałów pozbawionych kapilar (beton), zastosowanie płyt podczerwieni nie będzie miało pozytywnego skutku, ponieważ transport wilgoci odbywa się na zasadzie dyfuzji. Wydajne suszenie odbywać się może wyłącznie w fazie płynnej. Tylko w takiej fazie, wilgotność podąża za strumieniem ciepła.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

Zastosowanie osuszaczy kondensacyjnych zapewnienia osuszanie powietrza lub materiałów budowlanych. Pobierane, wilgotne powietrze jest schładzane do uzyskania kondensacji wilgoci we wnętrzu urządzenia, czyli tam, gdzie winno odbywać się osuszanie. Dużą zaletą tego efektu jest stopniowy spadek wilgotności przy niskim zużyciu energii. Mobilne osuszacze kondensacyjne są idealnie przystosowane do zmiennych warunków eksploatacji, spotykanych w warsztacie, biurze, magazynie, laboratorium lub też zastosować prywatnych.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

Urządzenie jest niezwykle przydatne przy utrzymywaniu niskiej wilgotności lub przygotowaniu powietrza w zastosowaniach przemysłowych, w celu ochrony przed korozją oraz powstawaniem kondensatu w pompowniach oraz stacjach pomp, przy konserwacji przestojowej, piaskowaniu, pracach zabezpieczających przed korozją lub do zastosowań budowlanych.