Pomiary Wilgotności

Co proponujemy ?

  • Pomiary zawilgocenia.
  • Pomiary temperatury.
  • Pomiary wilgotności względnej i bezwzględnej.
  • Pomiary zawilgocenia warstwy podposadzkowej.
  • Pomiary mikrofalowe.

Pamiętaj!

Wybór metody pomiarowej określonej dla danej szkody ma kluczowe znaczenie podczas diagnozy i określania odpowiedniej techniki jaka zostanie zastosowana w procesie osuszania budynku. Wybrana metoda pomiarów rzutuje podczas rozliczania szkody przez ubezpieczyciela.